Teori

Typ Fyra

Kort profil för Enneagram: Fyran

Typ Fyra - Induvidualisten


Typ Fyra Den Känsliga, Inåtriktade typen: Uttrycksfull, Dramatisk, Självupptagen och Temperamentsfull

Fyror är självmedvetna, känsliga och reserverade. De är känslomässigt ärliga, kreativa och personliga, men kan också vara lynniga och självmedvetna. De håller distans till andra på grund av att de känner sig sårbara och ofullständiga, och de kan också vara föraktfulla och uppleva att de ”står över” att leva på ett vanligt sätt. Typiska problem för Fyror har att göra med melankoli, självupptagenhet och självömkan. Som bäst är Fyror inspirerade och synnerligen kreativa. De har förmågan att förnya sig själva och omvandla sina upplevelser.

Grundrädsla: Att de inte har någon identitet eller personlig betydelse
Grundönskan: Att hitta sig själv och sin betydelse (att skapa sig en identitet)
Enneagram-fyra med en Trea-vinge: "Aristokraten"
Enneagram-fyra med en Femma-vinge: "Bohemen"

Utvecklingsnivåerna

Fria: Självmedvetna, själviakttagande, på jakt efter att hitta sig själva, medvetna om känslor och interna impulser. Känsliga, intuitiva och mottagliga både gentemot sig själva och andra; Mjuka, taktfulla, finkänsliga och ömsinta. Väldigt personliga och individuella ”Sann mot sig själv”. Självavslöjande, känslomässigt ärliga och humana. Ironisk syn på sig själva och livet: Kan vara seriösa och roliga, sårbara och känslomässigt starka.

Som bäst: Ytterst kreativa, förmåga att kunna uttrycka det personliga och det allmänna (ofta i någon konstform). Inspirerade, har en förmåga att förnya sig själva och är regenerativa: Har förmåga att förvandla sina erfarenheter till något värdefullt och förståeligt för allmänheten.

Medel: Tar en artistisk, romantisk orientering till livet, skapar en vacker, estetisk miljö för att kultivera och förlänga personliga känslor. Förstärker verkligheten och känslorna genom fantasin. För att vara kvar i sina känslor vänder de sig inåt, tar saker mycket personligt, de suger åt sig allt och blir därmed självabsorberande och introverta. Molokna, missmodiga, sura och hyperkänsliga. Även blyga, osäkra och saknar förmåga att vara spontana och ”bjuda på sig själva”. De blir tillbakadragna för att skydda sin inre självbild och för att få mer tid till att gå igenom sina känslor. Gradvis börjar de tycka att de är annorlunda i förhållande till andra, och känner att de är undantagen eller att de är hindrade från att leva som andra. Blir ofta vemodiga drömmare som kan vara föraktfulla, förfallna och sensuella. Upplever det som att de är fast i en fantasi eller dröm. Blir gärna självömkande och avundsjuka på andra. Detta leder till ett självtillfredsställelsebehov och gör att de blir opraktiska, oproduktiva, orkeslösa och ömtåliga.

Ofria: När de inte uppnår sina drömmar och misslyckas, blir de självförbjudande, arga på sig själva och deprimerade. De blir främmande för sig själva och andra, blockade och emotionellt paralyserade. De skäms över sig själva, blir utmattade och blir oförmögna att fungera. De blir plågade av ett illusoriskt självförakt, blir självklandrande med självavsky, självhat och sjukligt dystra tankar: Allt blir en källa till plåga och tortyr. De skyller på andra och driver iväg dem som försöker hjälpa dem. Förtvivlade och hopplösa blir de självdestruktiva, missbrukar alkohol och droger för att fly. I de extrema fallen finns det risk för nervsammanbrott och självmordsförsök.


Motivation: Vill utrycka sig själva och sin individualitet, att skapa och omge sig med skönhet, att uppehålla viss stämning, humör eller vissa känslor. Vill dra sig undan för att skydda sin självbild, för att ta hand om emotionella behov innan de tar itu med något annat. Vill attrahera en “befriare”.

Exempel: Ingmar Bergman, Alan Watts, Sarah McLachlan, Alanis Morrisette, Paul Simon, Jeremy Irons, Patrick Stewart, Joseph Fiennes, Martha Graham, Bob Dylan, Miles Davis, Johnny Depp, Anne Rice, Rudolph Nureyev, J.D. Salinger, Anaîs Nin, Marcel Proust, Maria Callas, Tennessee Williams, Edgar Allan Poe, Annie Lennox, Prince, Michael Jackson, Virginia Woolf, Judy Garland, "Blanche DuBois" (Streetcar Named Desire).

 

Prepeard by Enneagaminstitutet from the work of Don Riso and Russ Hudson.
©1998-2007 The Enneagram Institute All rights reserved.